Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2013

Con nha thanh pho

Hình ảnh
Illustrations for story book." Con nhà thành phố "
" Cúc hương "

Boat

Hình ảnh
" Boat "


Ảnh chụp giao diện sử dụng. Với: Adobe Photoshop + Bàn vẽ Wacom
Couple

Hình ảnh
Couple 


Ảnh chụp giao diện sử dụng.
Với: Adobe Photoshop + Bàn vẽ Wacom
Baby

Hình ảnh
"  Baby "

Ảnh chụp giao diện sử dụng. Với: Adobe Photoshop + Bàn vẽ Wacom Một vài bước vẽ trong bức tranh.

01- Phát thảo - chỉ những nét đơn giản cho tạo hình nhân vật.

02 - Tô màu pha cho tổng thể.

03 - Tạo vùng chọn và " nhấn bóng tối ".

04 - Lấy vùng sáng.

05 - " Tỉa "

05.1 - " Tỉa tỉa "

06. Chọn màu cho nền.

07. " Nhấn nhá " tương quang ... và thêm chi tiết phụ. Tranh hoàn chỉnh nhưng vẫn còn có thể thay đổi :)

É...!