Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Con nha thanh phoIllustrations for story book.
" Con nhà thành phố "
" Cúc hương "

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

Boat" Boat "Ảnh chụp giao diện sử dụng.
Với: Adobe Photoshop + Bàn vẽ WacomThứ Tư, 14 tháng 8, 2013

Couple


Couple 
  Ảnh chụp giao diện sử dụng.

Với: Adobe Photoshop + Bàn vẽ Wacom

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Baby


"  Baby "


Ảnh chụp giao diện sử dụng.
Với: Adobe Photoshop + Bàn vẽ Wacom
Một vài bước vẽ trong bức tranh.


01- Phát thảo - chỉ những nét đơn giản cho tạo hình nhân vật.


02 - Tô màu pha cho tổng thể.


03 - Tạo vùng chọn và " nhấn bóng tối ".


04 - Lấy vùng sáng.


05 - " Tỉa "


05.1 - " Tỉa tỉa "


06. Chọn màu cho nền.


07. " Nhấn nhá " tương quang ... và thêm chi tiết phụ.
 Tranh hoàn chỉnh nhưng vẫn còn có thể thay đổi :)


É...!© Thanh Nhan
Maira Gall