Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

Boat" Boat "Ảnh chụp giao diện sử dụng.
Với: Adobe Photoshop + Bàn vẽ Wacom1 nhận xét

Ricky nói...

Tuyệt em ah ! cứ thế phát triển nhé

© Thanh Nhan
Maira Gall