Con nha thanh pho


" Con nhà thành phố "" Cúc hương "


.................................................................
Illustrations for story book.
View on Dribbble:
http://dribbble.com/shots/1290135-Con-nh-th-nh-ph?list=following

Boat


" Boat "

Ảnh chụp giao diện sử dụng.
Với: Adobe Photoshop + Bàn vẽ Wacom
Couple

  

Couple 
Ảnh chụp giao diện sử dụng.
Với: Adobe Photoshop + Bàn vẽ Wacom

Baby


"  Baby "


Ảnh chụp giao diện sử dụng.
Với: Adobe Photoshop + Bàn vẽ Wacom
....................................................................................

Một vài bước vẽ trong bức tranh.


01- Phát thảo - chỉ những nét đơn giản cho tạo hình nhân vật.


02 - Tô màu pha cho tổng thể.


03 - Tạo vùng chọn và " nhấn bóng tối ".


04 - Lấy vùng sáng.


05 - " Tỉa "


05.1 - " Tỉa tỉa "


06. Chọn màu cho nền.


07. " Nhấn nhá " tương quang ... và thêm chi tiết phụ.
 Tranh hoàn chỉnh nhưng vẫn còn có thể thay đổi :)


É...!