Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2014

Bodyline

Hình ảnh
Một vài bước vẽ bức chân dung màu nước trên giấy canson.

Watercolor và Photoshop


Bước 1: Pha ly cà phê nóng :)


Bước 2: Lên phác thảo nét trên máy tính.


Bước 3: Dùng tờ giấy canson đặt lên mặt bảng vẽ và sử dụng bút chì scan lại nét thật mờ.  ( Ở đây tiện lợi là màn hình cintiq nên dễ thực hiện bước này.)


Bước 4: Chuẩn bị cọ vẽ.


 Màu leningrad và các dụng cụ cần thiết khi vẽ màu nước.


Bước 5:  Đi màu.  Quét một lớp nước trong trên vùng ( mảng hình ) cần tô.  Dùng cọ lấy màu nguyên chấm theo biên ( mép lớp nước đã quét trước)  Để màu tự loang ra và hoà vào nhau.