Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2013

Couple

Hình ảnh
Couple 


Ảnh chụp giao diện sử dụng.
Với: Adobe Photoshop + Bàn vẽ Wacom