Couple


Couple 
  Ảnh chụp giao diện sử dụng.

Với: Adobe Photoshop + Bàn vẽ Wacom

Nhận xét