Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

Boat" Boat "Ảnh chụp giao diện sử dụng.
Với: Adobe Photoshop + Bàn vẽ Wacom© Thanh Nhan
Maira Gall