Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2013

Boat

Hình ảnh
" Boat "


Ảnh chụp giao diện sử dụng. Với: Adobe Photoshop + Bàn vẽ Wacom