Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng hai, 2015

Ao Dai Viet Nam

Hình ảnh
Lâu lâu mới có một bài viết về các bước mình đã vẽ ra một bức tranh như thế nào. Lần này là chủ đề " Áo Dài "Mình sử dụng bảng vẽ wacom và trên phần mềm Photoshop CS5Phác thảo màu trực tiếp.Điều chỉnh lại dáng và vào chi tiết chân dung.Lại thay đổi, lần này là tóc.