Baby


"  Baby "


Ảnh chụp giao diện sử dụng.
Với: Adobe Photoshop + Bàn vẽ Wacom
Một vài bước vẽ trong bức tranh.


01- Phát thảo - chỉ những nét đơn giản cho tạo hình nhân vật.


02 - Tô màu pha cho tổng thể.


03 - Tạo vùng chọn và " nhấn bóng tối ".


04 - Lấy vùng sáng.


05 - " Tỉa "


05.1 - " Tỉa tỉa "


06. Chọn màu cho nền.


07. " Nhấn nhá " tương quang ... và thêm chi tiết phụ.
 Tranh hoàn chỉnh nhưng vẫn còn có thể thay đổi :)


É...!Nhận xét

Ngô Hùng đã nói…
Tuyệt vời ^^