Wushu Shots

Shows you how me created an artwork for " Seagame "
Put a low-poly style.
With tool : Adobe Photoshop + Wacom tablet

Nhận xét

Caonhan Vu đã nói…
quá mê nét vẽ cảu bạn
quoc dinh đã nói…
em rất thích những tác phẩm của a...
mong được kết bạn với a...